top of page

Eglwys Ein Harglwyddes o Rosporden

Ychydig o HANES...

Mae Eglwys Ein Harglwyddes y Tybiaeth sydd wedi'i lleoli yng nghanol Rosporden yn rhan  o'r henebion hynaf yn Llydaw. Ar ymyl y pwll ger y rhyd ar yr Aven, ar ddiwedd y 13eg ganrif neu ddechrau'r 14g y codwyd eglwys. Mae ei rannau hynaf, fel pierau wythonglog corff yr eglwys, yn wreiddiol.

Wedi'i difetha yn ystod rhyfeloedd olyniaeth yn Llydaw, adferwyd yr addoldy cychwynnol yn y 15fed ganrif, yna ymestynnwyd y gofeb bedwar metr yn y 19eg ganrif. Mae'r eglwys yn gartref i weithiau celf a warchodir fel Henebion Hanesyddol, yn enwedig y cerflun o Our Lady of Rosporden (Morwyn Ddu) sy'n dyddio o'r 15fed ganrif. Mae hi wedi cael ei pharchu ers tro gan y bobl leol.

                                                 ... /...

Testun yn Ffrangeg: Monique TALEC

Fersiwn Almaeneg: Iris JACQUET

Fersiwn Saesneg: Hélène MANSFIELD-RICA

_edited.jpg
P1010815.JPG

Eglwys Ein Harglwyddes y Tybiaeth

Y PROSIECT ADFER

Mae’r eglwys ei hun a’i gweithiau celf, gan gynnwys Gwaddod o’r 15fed ganrif, dan fygythiad difrifol gan draul amser, yn enwedig gan leithder.

Yn pryderu am gyflwr cyffredinol yr eglwys, gorchmynnodd y fwrdeistref ddiagnosis lle mae'n ymddangos bod diraddiad yr adeilad yn cyflymu i'r pwynt o fygwth y cyfoeth diwylliannol y dylai ei gartrefu.

Mae'n dod yn fater brys i ddechrau gwaith atgyweirio, yn enwedig diddosi'r adeilad. Mae'r gwaith adfer digynsail hwn yn amhosibl heb ddefnyddio rhoddion preifat ac, os yn bosibl, nawdd corfforaethol.

                                               ... /...

Eglwys Ein Harglwyddes o Rosporden

Y GWRTHRYFELWYR

Bydd yr holl roddwyr yn cael eu gwahodd i urddo'r gwaith.

O 100 ewro: diolch yn fawr!

O 300 ewro: arddangos y rhoddwr, os yw'n dymuno, ar ofod pwrpasol.

O 500 ewro: taith dywys o amgylch yr eglwys ar ôl y gwaith.

Swm y gwaith: €1,826,200

Nod codi arian:      €70,000

Dechrau'r gwaith: 2il semester 2020

2018%2004%2005%20ROSPORDEN%20Clocher%20Panorama%2015%20JYB_edited.jpg

I gymryd rhan  i ariannu

2020 08 21 FONDATION PATRIMOINE Logo.JPG
Testun wedi'i danlinellu = cyswllt gwe

Wedi'i wneud  y gwahaniaeth !

2020 07 25 FondPatrim Flyer 01.jpg
Archebwch yn lle >
2020 07 25 FondPatrim Flyer 02.jpg
2020 07 25 FondPatrim Flyer 03.jpg

Y man casglu ar gyfer rhoddion

Y cam cyntaf i'w gyflawni: 100 o roddwyr

yr  rhaglen

Cam wrth gam

Cryfhau ein hymrwymiad

2019%2009%2017%20IMG_1387_edited.jpg

09/17/2019
Cyfarfod yn Neuadd y Dref yn dod â chynrychiolwyr y Fwrdeistref, y Sefydliad Treftadaeth a'r ASPNDR at ei gilydd.

bottom of page